jarvik heart livanova oryamed syncardia xvivo

Medicinos priemonių registracija

Vaistinių preparatų registravimo ir notifikavimo paslaugos

Tarpininkaujame tarp gamintojų ir valstybinių institucijų registruojant vaistinius preparatus ir medicininę įrangą. Padedame atlikti notifikavimo procedūras, paruošiame nustatytos formos pranešimus kompetentingoms institucijoms apie rinkai tiekiamas naujas medicinos priemones ir prietaisus.

Atliekame šiuos darbus:

  • Vaistinių preparatų registravimo/perregistravimo bylų ruošimas, kliento paruoštų bylų peržiūra, dokumentų variacijoms ruošimas
  • Vaistinių preparatų, medicininių priemonių ir kt. pakuočių teksto sutikrinimas su tarnybos patvirtintu ženklinimo tekstu
  • Kliento interesų atstovavimas tarnybose
  • Dokumentų tarnybai pateikimas bei įvairių procesų (registravimo, variacijų) sekimas
  • Gamintojo interesų atstovavimas įvairiose šalyse
  • Notifikavimo pranešimų ir lydinčių dokumentų pildymas ir pateikimas kompetentingoms institucijoms